Welkom

WAT IS DE KeV-test ?

Nu: gratis uitproberen met twee van uw leerlingen.
NIEUW WEB-BASED, dus eenvoudiger inzetbaar !!!


De KeV-test toetst verschillende gebieden van kennis en vaardig- heden van leerlingen in het Voortgezet Onderwijs of in groep 8 van de basisschool. De testen kunnen op school met behulp van computers

Login:
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
 
worden afgenomen. De resultaten van de leerlingen worden door Actua verwerkt tot een verslag, waarbij de resultaten per leerling op verschillende gebieden kunnen worden vergeleken. De scores van de individuele leerling kunnen worden vergeleken met de resultaten van een klas, van een leerjaar of met aanwezige referentiegegevens (van vele duizenden referentie-gegevens).

Waarvoor kan de KeV-test gebruikt worden?
* Het bepalen van het passende instapniveau. Het testen van binnenkomende leerlingen vanuit het basisonderwijs. U heeft dan een extra ondersteuning bij de plaatsing van de leerlingen op het passende niveau.

* Het bepalen van de capaciteiten van een individuele leerling.
Regelmatig is er onduidelijkheid over de vraag of gebrekkige resultaten van een leerling te wijten zijn aan inzet of aan capaciteit.
De KeV-test geeft een handvat tijdens leerlingbesprekingen en rapportvergaderingen.

* Het bepalen van uitvallen of hiaten. Vroegtijdig signaleren van probleemgebieden kan de aanleiding zijn voor extra aandacht of remediale hulp.


* Het bepalen van vorderingen binnen het schooltraject.
Van een individuele leerling of groep leerlingen kan bepaald worden in hoeverre zij voortgang boeken binnen de geteste gebieden.

* Het bepalen van uw onderwijs-efficiëntie. Door het bepalen van de beginsituatie en het eindniveau (bijv. eind basisvorming) kunt u de vooruitgang bepalen en deze vergelijken, bijvoorbeeld:
- tussen verschillende klassen;
- met andere scholen;
- tussen verschillende jaren (meerjarig).