Testen

Welke testen zijn er?
De 15 testen betreffen:

NEDERLANDSE TAAL
woordenschat
instructietaal

spelling; werkwoorden

spelling; woorden
tekstbegrip

indicatie dyslexie
REKENEN / WISKUNDE
optellen
aftrekken
vermenigvuldigen

delen

rekenen met inzicht
OVERIG
pesten
welbevinden op school

kennis algemeen
logisch denken

Een leerling doet een bepaalde test uit het aangeboden materiaal en beantwoordt een aantal vragen. Een test duurt ca. 5 tot 20 minuten. De antwoorden worden vervolgens weggeschreven naar een verzamelpunt. Deze resultaten zijn dan gekoppeld aan een leerling en een klas. De docent bepaalt vooraf welke toetsen beschikbaar zijn voor welke leerlingen.