Resultaten
Wat staat er in het verslag?
voorbeeld


de uitkomsten per testmodule (scorings percentage);

* de vergelijking van de uitkomst met andere leerlingen (bijvoorbeeld de klas of het leerjaar; dus met de andere door de school ingezonden leerlingresultaten);

* vergelijking met de uitkomsten van leeftijdgenoten in de verschillende typen van onderwijs (referentiegegevens 1e jaar van vmbo, havo, vwo)

De docent geeft in een overzicht (en een e-mail) aan dat de resultaten bij Actua kunnen worden verwerkt tot statistische gegevens die in een verslag gepresenteerd zijn. Deze verslagen worden vervolgens verstuurd naar de school. Actua streeft ernaar om binnen een week de resultaten verwerkt en geretourneerd te hebben. De verslagen kunnen in de vorm van een pdf verstuurd worden, maar ook op papier.

Door het resultaat van de individuele leerling te vergelijken met referentiegegevens, opgebouwd en verstrekt door Actua uitgeverij,  zult u een beeld krijgen van de capaciteiten van de leerling. Deze gegevens geven houvast in de communicatie met leerlingen, ouders, docenten en zorgmedewerkers binnen en buiten de school. Dit verslag kan eenvoudig worden opgenomen in de mappen van een leerlingdossier of leerlingvolgsysteem.