Doelgroep
Voor welk niveau is de KeV-test?

 

De tests zijn in principe bedoeld voor begin Voortgezet Onderwijs. Het niveau van de verschillende vragen is dan ook van eenvoudig tot moeilijk. Juist door deze opzet kan het niveau van een leerling getoetst worden. De toetsen zijn ook bruikbaar in groep 8 basisonderwijs en in andere jaren van het voortgezet onderwijs.
Voor de bepaling van het resultaat kunt u de leerlingen onderling vergelijken, maar ook komt het resultaat van de toets er te staan in vergelijking met de referentieleerlingen.
Vragen over bijvoorbeeld pesten en welbevinden op school zijn op alle niveau's toepasbaar.

Verantwoording:
De test is ontwikkeld vanuit de onderwijs praktijk en geijkt aan de resultaten van duizenden leerlingen.
Actua heeft er bewust voor gekozen om de KeV-test niet aan verschillende certificeringen te onderwerpen. Onze jarenlange ervaringen met de KeV-test staan garant voor een goede uitkomst.